Šipkova šiška, ki jo naredi osa šipkove šiškarice (Diplolepis rosae), ki odloži jajčeca v nerazvite listne brste. Ko se izležejo ličinke, izločajo posebne snovi, da nastane zanimiva tvorba, podobna mahu ali lišajem in nudi zavetje in hrano ličinkam.

nekaj zate

 

Nekaj ZateFoto Projekt 365 - 2017
Šipkova šiška, ki jo naredi osa šipkove šiškarice (Diplolepis rosae), ki odloži jajčeca v nerazvite listne brste. Ko se izležejo ličinke, izločajo posebne snovi, da nastane zanimiva tvorba, podobna mahu ali lišajem in nudi zavetje in hrano ličinkam.