Poslušati in slišati, dve enaki ali različni lastnosti? POSLUŠANJE IN SLIŠANJE Ko te prosim, da me poslušaš in mi...
Continue Reading